Siteler Hakkında
 
Ana Sayfa > Araçlar > Sunucu Durum Kodu

Sunucu Durum Kodu


*Adresi Yazın (Alan Adını, Web Site Adresi)


Sunucu Durum Kodu Yetenekleri

 • Bir adresteki web sitesi sunucusunun gönderilen bir talebe döndürdüğü cevabı öğrenebilirsiniz.
 • Web sunucusu (sunucu) bir siteyi çalıştıran bilgisayardır.

Sunucu Kodlarının Anlamları

 • 200: request completed (istek başarılı)
 • 201: object created, reason = new URI
 • 202: async completion (TBS)
 • 203: partial completion
 • 204: no info to return
 • 205: request completed, but clear form
 • 206: partial GET furfilled
 • 300: server couldn't decide what to return
 • 301: object permanently moved (kalıcı olarak taşındı)
 • 302: object temporarily moved (geçici olarak taşındı)
 • 303: redirection w/ new access method
 • 304: if-modified-since was not modified
 • 305: redirection to proxy, location header specifies proxy to use
 • 307: HTTP/1.1: keep same verb
 • 400: invalid syntax
 • 401: access denied
 • 402: payment required
 • 403: request forbidden
 • 404: object not found (bulunamadı)
 • 405: method is not allowed
 • 406: no response acceptable to client found
 • 407: proxy authentication required
 • 408: server timed out waiting for request
 • 409: user should resubmit with more info
 • 410: the resource is no longer available
 • 411: the server refused to accept request w/o a length
 • 412: precondition given in request failed
 • 413: request entity was too large
 • 414: request URI too long
 • 415: unsupported media type
 • 500: internal server error
 • 501: required not supported
 • 502: error response received from gateway
 • 503: temporarily overloaded
 • 504: timed out waiting for gateway
 • 505: HTTP version not supported
 

Sponsor: sadece hosting | Destekliyoruz: menü burada

Hakkımızda  -  Yardım  -  Yasal  -  Site Kayıt   

©2017 Siteler Hakkında 0-0.001